Secretariaat: Vroedschap 2, 1412NW Naarden
Neem voor vragen contact op via: info@vestingnarren.nl
Inzake ledenadministratie: leden@vestingnarren.nl